Phiên Bản Ba Tư

Phiên Bản Ba Tư (2023)

(8.0 đ/ / 1 lượt)

Nội dung chi tiết

When a large Iranian-American family gathers in New York City for the patriarch’s heart transplant, a family secret is uncovered and catapults the estranged mother and daughter into an exploration of the past.

Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap