Ngày Chủ Nhật Đáng Nhớ

Remember Sunday (2013)

(8.0 đ/ / 1 lượt)

Nội dung chi tiết

A lonely, down-on-her-luck waitress meets a handsome, quirky jewelry store clerk and thinks that maybe, finally, she's met Mr. Right. The more Molly gets to know Gus, the more she's intrigued by him. But she's also mystified. Gus is absent-minded, preoccupied. Is he hiding something? The short answer is: yes. He's reluctant to share with her that since suffering a brain aneurysm, he's totally lost his short-term memory. Every day is a brand new day, his life starts anew. Every day he sees Molly he struggles to remember who she is and what she represents. Every day, he has to fall in love with her all over again.

Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap