Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm (2008)

(8.0 đ/ / 1 lượt)

Nội dung chi tiết

Skeeter Bronson is a down-on-his-luck guy who's always telling bedtime stories to his niece and nephew. But his life is turned upside down when the fantastical stories he makes up for entertainment inexplicably turn into reality. Can a bewildered Skeeter manage his own unruly fantasies now that the outrageous characters and situations from his mind have morphed into actual people and events?

Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap