Air

Air (2015)

(8.0 đ/ / 1 lượt)

Nội dung chi tiết

In the near future, breathable air is nonexistent. Virtually all of humanity has disappeared, and those chosen to reestablish society reside in a controlled state of suspended animation. Two engineers tasked with guarding the last hope for mankind struggle to preserve their own sanity and lives while administering to the vital task at hand.

Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap